You are here

T-Xchange

About T-Xchange (Dutch)

De afgelopen jaren heeft T-Xchange, het kennisinstituut op het vlak van serious gaming en procesfacilitatie, in een vijftigtal cases laten zien dat een wetenschappelijk gefundeerde aanpak van serious gaming loont: de belanghebbenden komen sneller tot een betere oplossing, die ook nog eens op draagvlak kan rekenen.

Feiten

De Technology ExChange kortweg T-XChange betreft het meerjarige samenwerkingsverband tussen Thales NL Research & Technology en de Universiteit van Twente. De huidige samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar (2008-2012).

Missie

De doelstelling van de T-XChange betreft de opbouw van kennis op het terrein van serious games en proces facilitatie. Een serious game wordt opgevat als een instantiatie van een zogenoemd Collaborative Visual Analytic System waarin

  1. informatie visueel is ontsloten,
  2. menselijke interacties mogelijk zijn waarbij de effecten van handelingen visueel worden geduid om
  3. menselijke redeneer, besluit en communicatie processen gemodereerd te ondersteunen.

Kantoor en Labs

De T-XChange huist op het Business en Science Park te Enschede en heeft daarnaast de beschikking over 2 labfaciliteiten, namelijk het Virtual Reality Lab (VR-lab) aan de Universiteit van Twente en het Securtiy-Innovation lab (SI-lab) te Delft.

website

Researchers