You are here

Stichting Xeno-Canto voor Natuurgeluiden

www.xeno-canto.org (Xeno-canto, XC) is een website om opnames van geluiden van wilde vogels uit de gehele wereld te delen. Xeno-canto wordt beheerd door de Stichting Xeno-canto (officieel Stichting Xeno-canto voor natuurgeluiden) uit Nederland.

Doel

Xeno-canto gebruikt de steeds grotere mogelijkheden van het web om:

  • opnemen van vogelgeluiden populairder te maken,
  • de toegankelijkheid van vogelgeluiden te verbeteren,
  • & de kennis van vogelgeluiden te vergroten.

Dus, de opnames zijn er voor

  • plezier,
  • onderricht,
  • bescherming,
  • & wetenschap

Researchers