You are here

Nationale Politie iRN

Nationale Politie

Sinds 1 januari 2013 vormen de voormalige 25 regionale politiekorpsen, het korps landelijke politiediensten (KLPD) en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) één politiekorps, waar ongeveer 63.000 politiemensen werken. De nieuwe organisatie bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De leiding is in handen van korpschef Gerard Bouman.

internet Research Network | iRN

Het internet Research Network (iRN) is een onderdeel van de Nationale Politie. In 2004 is men in het toenmalige korps Gelderland-Zuid begonnen met de ontwikkeling van het iRN. Er werd gezocht naar een manier om voor de politie op een veilige manier onderzoek op internet te kunnen doen. Bijna 10 jaar later is het iRN uitgegroeid tot een netwerk waarop ruim 9000 gebruikers actief zijn. Niet alleen bij de politie, maar inmiddels ook bij diverse andere overheidsorganisaties die een wettelijke taak hebben op het gebied van opsporing, handhaving, toezicht, intelligence of crisisbeheersing. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het UWV, de Nederlandsche Bank en diverse Nederlandse gemeentes.

Door gebruik te maken van het iRN wordt contact met internet gemaakt via de gesloten infrastructuur van het iRN. Het is min of meer te zien als een internetprovider van de overheid vóór de overheid. Alles wat een gebruiker ziet en doet via iRN wordt automatisch vastgelegd en kan eventueel later gebruikt worden als bewijsmateriaal. Dit gebeurd met ingebouwde forensische technologie waarmee achteraf de iRN technologie en manier van vastleggen van internet informatie controleerbaar en verifieerbaar is.

Het iRN is volledig gebouwd met open source technologie en open standaarden. Hierdoor is de technologie van het iRN toetsbaar en transparant. Bovendien zijn we hierdoor in staat om snel te kunnen reageren op de ontwikkeling van het internet.

iColumbo

iColumbo is een dienst, ontwikkeld door iRN, om om te kunnen gaan met de enorme hoeveelheden data die internet gegenereerd. Met de software van iColumbo wordt aan de hand van de voor het onderzoek relevante trefwoorden geautomatiseerd informatie van internet verzameld. Vervolgens wordt de informatie door iColumbo geanalyseerd en op een overzichtelijke manier gepresenteerd aan de eindgebruiker. Hiermee krijgen gebruikers per onderzoek de informatie te zien die voor hen het meest relevant is zonder dat daarvoor handmatig informatie moet worden verzameld en met elkaar moet worden gecombineerd.

iRN Labs

iRN Labs is de ontwikkelomgeving binnen het iRN. Hoewel alleen overheidsorganisaties gebruik kunnen en mogen maken van het iRN, biedt iRN Labs de mogelijkheid om samen te werken met private organisaties zoals TNO en diverse universiteiten. Binnen deze omgeving worden verschillende tools, technologieën en methodes ontwikkeld die een bijdrage kunnen leveren in de verbetering van de kwaliteit van onderzoek via het iRN.

Website: www.columbo.nl

Researchers