You are here

Erfgoed Delft

About Erfgoed Delft (Dutch)

Erfgoed Delft verwerft, onderzoekt, beheert, ontsluit en presenteert materieel en immaterieel erfgoed van Delft en omstreken. Kennis en kunde op het gebied van archeologie, kunst, geschiedenis en archieven zijn gebundeld, zodat informatie en collecties zo toegankelijk mogelijk zijn voor bedrijfsleven, overheid, onderwijs en particulieren. Erfgoed Delft biedt kennis van het verleden en inzicht in het heden.

De organisatie Erfgoed Delft biedt een platform voor debat, een plaats voor ontspanning waar regiobewoners en bezoekers in contact komen met de rijke geschiedenis van Delft en omgeving. Door projectmatig en planmatig te werken zijn wij nog beter in staat om tentoonstellingen, evenementen, debatten, seminars, activiteiten met een maatschappelijk belang en leerzame programma’s te organiseren.

In de eerste plaats richt Erfgoed Delft zich op de bewoners van Delft en omstreken en in de tweede plaats, wanneer het toeristenseizoen van start is gegaan, ook op de bezoekers uit de rest van Nederland en het buitenland.

website