You are here

CrossmarX BV

Automatisering kan veel eenvoudiger.

  • Applicaties moeten doen wat ervan wordt verwacht
  • Applicaties moeten meebewegen met veranderende wensen uit de organisatie of haar omgeving
  • Kosten van applicaties moeten opwegen tegen de voordelen die ermee worden behaald

CrossmarX presenteert daarom de Application Engine, een nieuw gepatenteerd hulpmiddel voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties. Met de Application Engine worden automatiseringsprojecten weer leuk. Uw (tussen)resultaten zijn razendsnel zichtbaar en het gemak waarmee aanpassingen kunnen worden gedaan, zorgt voor optimale betrokkenheid. Dit maakt projecten beheersbaarder en goedkoper.

Website

Researchers