You are here

Maarten Wegdam

Works for InnoValor

ICT heeft een enorme invloed op de manier waarop we leven en werken. Innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op en de invloed op ons dagelijks leven is immens. Vandaag zijn de ontwikkelingen bij smartphones helemaal 'hot’, morgen kan het zomaar weer iets anders zijn. Die innovatiekracht is voor mij heel inspirerend, maar organisaties kunnen die innovaties juist als bedreigend ervaren. Ik adviseer daarom organisaties over ICT-gerelateerde innovaties. De laatste jaren ligt het accent vooral op digitale identiteit, privacy en vertrouwen. Deze onderwerpen zie ik als voorwaardescheppend voor verdere ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld e-dienstverlening. Mijn bijdrage zit vaak op het grensvlak van ICT/technologie, business en gebruikers.

 

Specialisaties

Informatiebeveiliging in ketens, privacy, business modelling, digitale identiteiten, identity federation, autorisatie, authenticatie, mobile applications, context awareness, trust, middleware en personalization.