You are here

Mirella Verspiek

Onderwijsadviseur met als expertisegebieden taal in mbo, laaggeletterdheid, inburgering en NT2, leesbevordering, LOB en online leren en coachen.

Works with