You are here

dr. ing. Leon Gommans

Sr. Infrastructuur Architect bij KLM Information Services / IT Operations.

Onderzoek met betrekking tot COMMIT/:

'Het onderzoek betreft hoe cyberaanvallen in een samenwerkingsverband van internet netwerken automatisch kunnen worden afgeslagen. Het samenwerkingsverband bestaat uit een groep van internet service providers en aangesloten netwerken van bedrijven met het gezamenlijk belang om het volume en de kosten van cyberaanvallen te verminderen en kennis te delen. Het afslaan van een aanval op een lid van het samenwerkingsverband zal automatisch alle andere leden het vermogen geven om, samen met hun service provider, een soortgelijke aanval af te slaan. Aanvallen kunnen dan ook dichter bij de bron aangepakt worden en verstoren zo minder het normale functioneren van het internet. In het te onderzoeken model beschikken zowel service providers als netwerken van bedrijven over detectie en mitigatie technologie waarmee verdediging verregaand geautomatiseerd kan worden. Op dit moment moeten netwerken van bedrijven ieder voor zich vaak kostbare verdedigingsmaatregelen nemen. Het COMMIT/ onderzoek zal zich met name richten op de organisatorische en juridische aspecten van een samenwerkingsverband. Autonome response mechanismen in een dergelijke context moeten zowel technisch, organisatorisch als juridisch goed op elkaar zijn afgestemd om uiteindelijk het noodzakelijk vertrouwen in elkaar te kunnen opbouwen.'