You are here

Aduén Darriba Frederiks

Tactiele Interfaces Digital Life Center

Maatschappelijke veranderingen als de toenemende vergrijzing, globalisering en nieuwe levensstijlen leiden tot een toenemende vraag naar systemen die ons kunnen bijstaan op het gebied van veiligheid, comfort en communicatie. We worden omringd door digitale apparaten, verbonden door snelle netwerken.  Naast de technische kanten zijn gebruikersaspecten, acceptatie en gemeenschapsgevoel cruciale begrippen.

Het opleiden van mensen die deze toekomst vorm kunnen geven kan alleen door onorthodoxe combinaties van disciplines als bijvoorbeeld informatiekunde, zorg, sociale wetenschappen, technologie, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en afnemend veld. Binnen het HvA domein 'Media, Creatie en Informatie' (MCI) is het ‘Digital Life Centre’ opgericht om structureel onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie te combineren.

 

Works with