You are here

Twitter strijdt tegen hoog water

Twitterberichten voorspellen overstromingen en bosbranden, ontdekte het jonge Nederlandse ict-bedrijf Floodtags. “Door achteruit te kijken naar rampen uit het verleden, kan je vooruitkijken naar de toekomst.”
Tekst: Marc Laan

Inwoners van Jakarta waden door overstroomde straten. (foto VOA)

In oktober overstroomde het stadsdeel Kampung Melayu bij de Indonesische hoofdstad Jakarta voor de tweede keer binnen een week. De rivier Ciliwung stond anderhalve meter hoog in de straten. De inwoners sloegen alarm op Twitter. Bijna duizend tweets per minuut deden verslag van de ramp.

Jurjen Wagemaker

Aan de andere kant van de aardbol, in Den Haag, analyseerde waterdeskundige Jurjen Wagemaker (40) op hetzelfde ogenblik real time de stroom tweets. De oprichter van het jonge ict-bedrijf Floodtags projecteerde de berichten op een lokale hoogtekaart en fabriceerde zo in een mum van tijd een gedetailleerd overzicht van het getroffen gebied. Wagemaker werkt er momenteel hard aan die informatie ook door te geven aan de lokale hulpdiensten, zodat die weten waar ze hun reddende werk moeten beginnen.

In Oeganda helpt Floodtags het lokale Rode Kruis, dat graag wil weten waar ze de komende jaren overstromingen kunnen verwachten. Wagemaker analyseert daar plaatselijke krantenberichten over overstromingen van rivieren. “Door achteruit te kijken naar gebeurtenissen in het verleden, kan je vooruitkijken naar wat je te wachten staat.”

Kunt u overstromingen voorspellen?

Wij kunnen overstromingen soms zien aankomen. Uit bezorgde Twitterberichten kan je een dag of wat tevoren al aflezen dat er zware regenval is en dat het rivierwater aan het stijgen is. De kern van ons werk is het monitoren van gebeurtenissen en terugkijken in de tijd. In sommige gevallen lukt het dan om ook iets te voorspellen.”

“Wij gebruiken een groot aantal algoritmen voor overstromingsbeheer. Een daarvan heet The Relevancer, een digitaal filter dat er voor zorgt dat je alleen die informatie gepresenteerd krijgt, die je nodig hebt. Dat algoritme werd ontwikkeld door de Nijmeegse Radboud Universiteit met subsidie van COMMIT/, het publiek-private ict-onderzoeksprogramma.”

“Radboud vroeg mij om samen te werken. Met hen bewerken wij The Relevancer, zodat het filter ook in de praktijk toepasbaar is. Inmiddels hebben wij bewezen dat de algoritmen maatschappelijk nuttige toepassingen opleveren, die ook nog eens geld opbrengen. Anderhalf jaar geleden begon ik met Floodtags en dit jaar maak ik al een beetje winst.”

“Ik denk dat deze algoritmen ook zonder subsidie tot stand hadden kunnen komen. Maar door de steun van COMMIT/ konden we het veel beter aanpakken. Die organisatie maakt ook mijn toegang tot kennis van andere vakgebieden veel groter. En: ze dwingen mij mijn eigen kennis te valoriseren in concrete produkten.”

Is The Relevancer ook toepasbaar op andere rampen?

“Je kan met behulp van tweets bosbranden voorspellen, maar ook overstromingsgerelateerde ziekten zoals dengue en diarree. Ik onderzoek nu op Java voor de Verenigde Naties hoeveel dagen het duurt voordat deze ziekten de kop op steken na een overstroming. Meestal blijkt dat na vier tot acht dagen. Ik verwacht dat we eerst een piek zien in het aantal tweets over de overstroming, en vervolgens een piek met berichten over dengue. Dit kan een early warning system voor ziekten opleveren.”

Iedere tropenarts weet toch dat een week na een overstroming ziekten uitbreken?

“Ja, maar wij kunnen hopelijk straks voorspellen waar en wanneer dat gebeurt. Het project op Java loopt nog, maar ik verwacht een harde statistische correlatie te vinden, waarmee wij de overheid kunnen waarschuwen voor aankomende epidemieën. Dan kunnen de hulpdiensten daarop anticiperen met opvang en medicijnen. Voor Indonesië is dat heel relevant, want ze kennen daar nauwelijks gezondheidsstatistieken.”

Floodtags werkt niet alleen samen met het Rode Kruis en de Radboud Universiteit, maar ook met kennisinstelling Deltares. Samen met deze partners sleepte Wagemaker onlangs een flinke order in de wacht bij de Wereldbank, voor het in kaart brengen van overstromingsrisico's in de Filippijnen op basis van Twitterberichten.

Bosbrand in Californië. (foto BLM)

Niet alleen natte voeten, ook droge monden zijn te voorspellen aan de hand van pieken in twitterverkeer. Floodtags onderzoekt momenteel de grote droogtes in Califonië en Turkije. “Ik krijg steeds meer verzoeken voor onderzoek buiten het waterdomein. Onlangs nog over lepra-uitbraken. Wij kunnen onze opgebouwde kennis inderdaad steeds hergebruiken op andere gebieden. Maar voorlopig beperk ik mij tot watergerelateerde onderwerpen.”

Verder lezen:

- Floodtags: https://www.floodtags.com/

- Project INFINITI: http://www.commit-nl.nl/universities/floodtags

- Onderzoek naar epidemieën op Java: http://www.unglobalpulse.org/blog/winners-data-innovation-mini-grants-announced

www.marclaan.nl