You are here

Python winnaar COMMIT/ Award 2013

 

Winnaar van de COMMIT/ Award 2013 is Python, een programmeertaal ontwikkeld door Guido van Rossum

De jury, onder leiding van Gerard van Oortmerssen, kiest voor de binnenkant van de informatica. Python vormt de basis voor talloze commerciële en open-sourceproducten. Het is een computertaal die geschikt is om op vele verschillende computers mee te werken. Daarom werken veel datacentra met Python. De taal is in Nederland ontstaan.  

Dick Bulterman (uiterst rechts) neemt namens Guido van Rossum de COMMIT/Award 2013 in ontvangst. 

De COMMIT/ Award is een erkenning dat volhardend pionierswerk nu wereldwijd wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn Google, gameproducenten, Walt Disney en NASA. Tot op de dag van vandaag besteedt Guido van Rossum tijd aan de ontwikkeling van Python. Nu bij Dropbox, vroeger bij het CWI.