You are here

NWO subsidie voor e-Humanities project

 

Samen met collega's van de Universiteit Utrecht, EUR, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en het Huygens ING heeft Maarten de Rijke, leider van COMMIT/project INFINITI een subsidie van 2 miljoen euro gekregen voor een vijfjarig project.

Samen met collega's van de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft IvI-wetenschapper Maarten de Rijke een NWO subsidie van 2 miljoen euro gekregen voor een vijfjarig project met als titel "E-Humanities Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990."

Het project gebruikt zoekmachine- en text-miningtechnologie om de rol van voorbeeldculturen in publieke debatten over sociale onderwerpen en collectieve identiteit te onderzoeken, met speciale aandacht voor de opkomst van de Verenigde Staten in het publieke debat in Nederland gedurende de twintigste eeuw.

Het project wordt gefinancierd in het kader van het Horizon-programma van NWO, dat gericht is op methodologische vernieuwing binnen de geesteswetenschappen.