You are here

Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2016 naar Alexandru Iosup

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016 van 50.000 euro gaat naar Dr. ir. Alexandru Iosup, onderzoeker aan de TU Delft en binnen COMMIT/project IV-e. Alexandru Iosup wil het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, besteden aan versterking van zijn onderzoeksgroep, om nieuw onderzoek op te starten naar Graaff systemen. 

Voor de 2016 Prijs waren twaalf kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. H. Brinksma (Universiteit Twente), Prof. dr. F.A.H. van Harmelen (VU Amsterdam) en Prof. dr. ir. K.A. Schouwhamer Immink (Universiteit Essen-Duisburg, president Turing Machines BV ) Alexandru Iosup als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016.  De jury roemt Iosup om zijn wetenschappelijke prestaties, zijn actieve samenwerking met bedrijven en zijn activiteiten om informatica onderzoek onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.  De prijs wordt beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)  via het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO. De prijs bestaat uit 50.000 euro, vrij te besteden aan ICT-onderzoek. Daarnaast zal de winnaar ook betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen. 

Op 23 maart 2016 zal Iosup tijdens het event ICT.OPEN 2016 zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.

Alexandu Iosup (1980), TU Delft - EWI Parallel and Distributed Systems Group werkt op het gebied van grootschalige computersystemen en architecturen en doet daarnaast onderzoek op het gebied van ‘Gamification’ om studenten te motiveren tijdens hun opleiding. Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van analyse naar grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen wordt als baanbrekend  gezien, en zijn van groot belang voor grootschalige sociale netwerken en Massive Multiplayer Online Games (MMOG). Voor zijn onderzoek naar dit soort systemen won Iosup samen met zijn collega’s van de TU Delft in 2014 de IEEE Scale Challenge. Zijn werk op het gebied van het betrekken en motiveren van studenten heeft ook zijn vruchten afgeworpen voor Iosup. Zo ontving hij in 2013-2014 de prijs voor de Docent van het Jaar aan de TU Delft, en werd hij het jaar daarop verkozen tot Nederlandse Docent van het Jaar in het Hoger Onderwijs. In 2015 is Iosup verkozen tot nieuw lid van de Jonge Academie van de KNAW. 

© IPN