You are here

De virtuele toekomst van politietrainingen

De sociale vaardigheden van agenten in opleiding worden nu nog getraind met acteurs, maar als het aan Jeroen Linssen (Hogeschool Saxion) ligt is dat straks verleden tijd. Hij promoveerde op onderzoek naar een serious game voor de politieacademie. door Steven Beek

“Wie last van ons heeft doet maar een raam dicht, of is dat al te moeilijk?” Wat doe je als wijkagent wanneer dit de reactie is van een stel hangjongeren? Het is een van de vele keuzes die je moet maken wanneer je het spel LOITER speelt, ontwikkeld door Jeroen Linssen en Merijn Bruijnes voor hun promotieonderzoek aan de Universiteit Twente en binnen het Commit-project IUALL.

In het spel leren studenten van de politieacademie sociale psychologie op praktijkgevallen toe te passen. “Het trainen van sociale vaardigheden op de politieacademie gebeurt nu met professionele acteurs”, vertelt Linssen. “Omdat dat zo kostbaar is, kan lang niet iedereen dat soort trainingen doorlopen. Daarom wilden wij daar een serious game voor maken.”

Het team begon met een spel voor tablets waarin een agent een groepje hangjongeren moet aanpakken. Hiervoor kregen ze hulp van een bedrijf dat serious games ontwikkelt: T-Xchange. De speler kiest in dat gesprek steeds uit teksten en houdingen en beïnvloedt daarmee het gedrag van de jongeren. Het spel werd in samenwerking met T-Xchange gebouwd als html-applicatie, in principe een simpele techniek. De achterliggende psychologische theorie was ingewikkelder. “Om het behapbaar te houden, kozen we voor één hoofdtheorie uit de sociale psychologie: de roos van Leary”, vertelt Linssen. Die theorie wordt op de politieacademie onderwezen.

De roos van Leary
De roos van Leary is een theorie uit de sociale psychologie. De Amerikaanse psycholoog Leary deelde in 1957 gedrag op in een windroos met vier punten: samen versus tegen, en onder versus boven.

Sympathiek gedrag (samen) en afwijzend gedrag (tegen) roepen bij anderen gelijkwaardig gedrag op; dominant (boven) en onderdanig (onder) gedrag lokken juist een tegengestelde reactie uit. Volgens Leary kun je het gedrag van anderen beïnvloeden door je eigen gedrag slim te kiezen. Wil je bijvoorbeeld dat iemand helpend reageert (samen + boven) dan kun je dat uitlokken door je meewerkend (samen + onder) op te stellen.Lastige jongere
Bij het aanpakken van de hangjongeren in het spel is een goede verstandhouding met de jongeren belangrijk. Dat kan door de roos van Leary te gebruiken. “Veel cursisten nemen instinctief een autoritaire of zelfs agressieve houding aan bij omgang met lastige jongeren”, vertelt Linssen. “Maar dat werkt bij dominante personen averechts: vriendelijk en meegaand blijven geeft op de lange termijn de beste resultaten.”

Na het succes van het eerste spel hebben Linssen en zijn collega’s de stap gezet naar meer gecompliceerde applicaties. Ze gebruikten een toolkit van de University of Southern California (Verenigde Staten), waar Merijn Bruijnes twee maanden op locatie is geweest. De toolkit hebben ze uitgebreid met hun complexe modellen voor sociaal gedrag. Het resultaat is een spel waarin de speler direct feedback krijgt van de karakters, niet alleen met tekst maar ook door houding en gezichtsuitdrukking.

Uiteindelijk heeft het team zelfs een virtual reality-ervaring gebouwd in samenwerking met het bedrijf RE-Lion. Agenten in opleiding konden met een VR-bril oefenen in het benaderen van een lastige jongere, een heel andere ervaring dan een spel op tablet of laptop.

Slechtnieuwsgesprekken
Dankzij het samenwerkingsverband COMMIT/ kon Linssen voor zijn promotie-project direct aan de slag met professionele bedrijven, en de ontwikkelde applicaties direct testen bij de politieacademie. “De meeste promotie-onderzoeken die ik begeleid zijn puur op wetenschap gericht”, vertelt begeleider Mariët Theune, universitair docent Human Media Interaction aan de Universiteit Twente. Ze vond het interessant om de samenwerking met gebruikers uit de praktijk te zien. “Er werd bij de politieacademie heel enthousiast gereageerd, ze zijn daar erg geïnteresseerd in het moderniseren van hun onderwijs. Ik sluit vervolgprojecten zeker niet uit.”

Beeld uit de applicatie LOITER. Politieagenten krijgen nu nog voornamelijk gedragstraining met behulp van professionele acteurs.

Een trainingstraject als dit is niet alleen toepasbaar bij de politie. Linssen noemt onder andere het trainen van artsen voor slechtnieuwsgesprekken, maar hij denkt niet dat het snel zal gaan. “Er staan twee dingen in de weg van snelle ontwikkelingen in gamificatie”, zegt hij. "Ten eerste de uitdaging van kunstmatige intelligentie: menselijke spraak en gedrag foutloos interpreteren is heel erg moeilijk voor een systeem, maar wel nodig voor natuurlijke interactie.

Ten tweede moeten mensen er wel mee aan de slag willen." Volgens Linssen loopt de acceptatie van nieuwe technologie helaas vaak achter op de ontwikkelingen, en is het daarom belangrijk dat technologie wordt ontwikkeld en ontworpen op basis van de behoeften van gebruikers.

Maar waar het voor sommigen nog even wennen is dat van alles een spel kan worden gemaakt, is dat voor Linssen een heel logische ontwikkeling. “Het is in het leven net als in het spel: je bouwt vaardigheden op om verder te komen. Ik zie wat dat betreft niet zoveel verschil tussen het leven en spelletjes.”

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink