You are here

COMMIT/ helpt Rijksmuseum met de collecties

 

Het Rijksmuseum is nu bijna een jaar open voor bezoekers.

Vanaf de opening tot eind vorig jaar zijn er 2.2 miljoen bezoekers geweest. Een groot succes voor het bekendste museum van Nederland. Ook is het Rijksmuseum als een van de eersten bezig grote delen van haar collectie, waaronder haar 700.000 prenten, digitaal beschikbaar te maken voor online bezoekers vanuit de hele wereld. 

Maar ze willen meer; gedetailleerde beschrijvingen van wat is afgebeeld op de prenten bijvoorbeeld. En daarvoor zijn mensen van buiten het museum nodig. Ze noemen dit ‘nichesourcing’, het inzetten van vrijwilligers die specifieke kennis hebben van bijvoorbeeld bloemen of vogels en helpen deze prenten in het prentenkabinet in kaart te brengen.

Complexiteit

De focus van musea is veranderd over de jaren heen. Vroeger lag die op de registratie van kunstwerken in de collectie, zodat deze makkelijk in het archief vindbaar waren. En op het beschikbaar maken van deze kunstwerken via tentoonstellingen of leeszalen voor collega’s, wetenschappers en geïnteresseerden die naar het museum kwamen.Met de beschikbaarheid van digitaliseringstechnieken en de mogelijkheden van het internet is de wereld voor het erfgoed veranderd, en niet zo’n beetje ook. De wereld is nu complexer. Naast de traditionele museumtaken is het ‘online zijn’ er bijgekomen. Dit betekent dat de collectie niet alleen gedigitaliseerd moet worden, maar ook online bereikbaar moet zijn via het kanaal van keuze van de (toekomstige) bezoeker of geïnteresseerde. Dat kan een smartphone zijn, maar net  zo goed een tablet, PC, of zelfs via Augmented Reality, Google Glass of andere ‘glass’-adepten die er aan zitten te komen (o.a. Sony en Epson) die een nieuwe dimensie kunnen geven aan het museumbezoek.

Binnen ons project SEALINCMedia wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een platform, genaamd Accurator, waarmee het Rijksmuseum ondersteund wordt in het annoteren van haar collectie. In de toekomst kan dit ook door andere musea gebruikt worden. Accurator wordt tevens gebruikt voor onderzoek naar aspecten van nichesourcing. In de video hieronder wordt het principe van nichesourcing uitgelegd.

Bron: Frankwatching, tekst Rob Blaauboer
SEALINCMedia (Socially-enriched access to linked cultural media)
Ook dit is een COMMIT/project.