You are here

App voor afasiepatiënten wint kwaliteitsprijs

Een app die helpt bij het zoeken naar een woord, als hulpmiddel voor afasiepatiënten en mensen met spraak- of geheugenproblemen.

Dit project heeft de Kwaliteitsprijs van de Hersenstichting gewonnen. Deze prijs van € 35.000 wordt jaarlijks uitgereikt aan een activiteit of hulpmiddel welke de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening aantoonbaar verbetert.

Het projectteam bestaat uit Peter Desain, coördinator van Donders Instituut, Wessel Kraaij, van TNO en tevens de Projectleider van het COMMIT/SWELL project, GameTogether software-ontwikkeling, De Afasie Vereniging Nederland (AVN) en de Maartenskliniek.

Het projectplan betreft een lerende persoonlijke app voor afasiepatiënten om woorden te vinden via een touch interface op een tablet, gegeven een bepaalde context. Belangrijke inspiratiebron voor het projectplan is het COMMIT/project SWELL (Smart Reasoning Systems for Well-being at Work and at Home) waar contextgevoelige persoonlijke assistenten een centraal thema zijn.

Bron: Persbericht Hersenstichting Nederland, Oktober 2012
Fotografie: Ilco Kemmere