You are here

Oratie Prof.dr.ir. W. Kraaij "Data van waarde"

Friday, February 24, 2017 - 4:00pm to 6:00pm

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft dr.ir. W. Kraaij benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Applied Data Analytics.

Het doet mij genoegen u mede te delen dat hij het hoogleraarsambt zal aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld “Data van Waarde” op vrijdag 24 februari 2017, klokke 16:15 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Rector Magnificus
 

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden
verzocht zich aan te melden via www.universiteitleiden.nl/agenda

N.B. U wordt verzocht 10 minuten voor de aanvang van de plechtigheid aanwezig te zijn.

De parkeermogelijkheid in de nabijheid van het Academiegebouw is beperkt.

Hoogleraren die elders benoemd zijn mogen, indien aangemeld bij de secretaris van de Raad van Decanen, meelopen in het cortège.
(M.Wanders@BB.Leidenuniv.nl)


Locatie:
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden